Psychoterapie pro děti a mládež - Psycholog AdiCare

+420 739 375 763Online rezervaceChci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Psychoterapie pro děti a mládež

Léčbu psychických problémů nabízíme ve třech formách:

Na klinice AdiCare poskytujeme odbornou psychoterapii pro mládež ve věku 12 až 18 let, a to formou individuální i skupinové terapie. Dolní hranice věku lze v případě dostatečné zralosti dítěte posunout na 10 až 11 let. Záleží to však na individuálním diagnostickém posouzení. S ohledem na věk klientů se pokoušíme řešit problémy především psychoterapeuticky, léky představují jen krajní řešení.

Nejčastější psychické problémy dětí a mladistvých

Na naší klinice se věnujeme především odborné terapii níže uvedených poruch:

Pokud se chcete objednat na vstupní a diagnostickou konzultaci, využijte prosím našeho online rezervačního kalendáře nebo volejte na naši linku +420 739 375 763. Je nutné, aby nezletilý klient dorazil na první konzultaci v doprovodu zákonného zástupce. Poté již bude probíhat kontakt pouze mezi mladistvým klientem a jeho osobním nebo skupinovým terapeutem.

Specifika psychoterapie dětí a mladistvých

Děti a mladiství trpí vesměs podobnými psychickými problémy jako dospělí, přístup k jejich řešení je ale odlišný. Dospělý člověk má větší schopnost introspekce a sebereflexe, to znamená, že dokáže své myšlenky a pocity identifikovat a popsat. Mladiství klienti se ve svých emocích zpravidla nevyznají, jsou pro ně překvapující a o to méně snesitelné. Na nepříjemné psychické stavy reagují impulsivně. Mají přirozenou tendenci tyto stavy okamžitě vyřešit, přehlušit nebo před nimi utéct.

Na úrovni pozorovatelného chování se tato strategie projevuje různými způsoby. Mladistvý se může začít všem emočním, stresorům vyhýbat. To se projevuje například sociální úzkostí, straněním se kolektivu a nadměrným strachem ze školy. Jindy je obranným mechanismem útěk do virtuálního světa, kompenzace neúnosných emocí přejídáním či naopak restrikcí v jídle, opakované sebepoškozování, nepochopitelné výbuchy agrese nebo abúzus návykových látek. Jednou z nezralých obran (které se však vyskytují i v dospělosti) je popírání emočního stresu a jeho vytlačování z vědomí.

Pokud se daří emoce a myšlenky na vědomé úrovni potlačovat, potíže nezmizí, protože naše tělo i přesto vyvolává neustále se opakující fyziologickou stresovou reakci. To vede k různým nevysvětlitelným fyzickým potížím, z nichž nejčastější je nadměrná únava, poruchy spánku, bolesti hlavy, zad, poruchy imunity a trávicího traktu.

Pravidla pro psychoterapii dětí a mládeže

Dříve, než rodiče přihlásí své dítě do psychoterapie, měli by se seznámit s několika pravidly. Předejde se tím případným nedorozuměním.

  1. Na vstupní a diagnostickou konzultaci se dítě či mladiství dostavuje v doprovodu alespoň jednoho rodiče.
  2. Rodiče jsou přítomni pouze v určité části této první konzultace, část stráví dítě pouze s psychologem. Nikdy nedojde k situaci, aby bylo dítě „za dveřmi“ a terapeut projednával určitá témata pouze s rodiči.
  3. Psychoterapeutický vztah mezi terapeutem a dítětem/mladistvým je partnerský a zcela specifický. Musí se významně odlišovat od běžných vztahů, na které je mladistvý ve svém běžném životě zvyklý. Jen tak může být léčivý. Nejdůležitějším prvkem tohoto vztahu je důvěra.
  4. Obsahy psychoterapeutických hodin jsou důvěrné, není možné od terapeuta vyžadovat nějaké konkrétní informace.
  5. Pokud terapeut usoudí, že je vhodné do terapie zapojit rodiče nebo je o něčem informovat, domlouvá tuto potřebu přímo s mladistvým klientem. Poté jsou rodiče přizváni na terapii a vše se otevřeně komunikuje v jeho přítomnosti. Nikdy zkrátka nedojde k situaci, že by se o klientovi hovořilo „o něm bez něj“.

Všechna tato pravidla vycházejí z dlouholeté klinické praxe, která dokazuje, že takto nastavený terapeutický vztah je při léčbě nejefektivnější.

Pokud se chcete dozvědět více, objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci. Při této konzultaci problémy mladistvého pojmenujeme, zjistíme míru jeho závažnosti a možné příčiny. Stanovíme i konkrétní terapeutický plán, s nímž rodiče seznámíme. V případě nezletilého klienta je na první konzultaci třeba doprovod zákonného zástupce.