Ceník služeb - Psycholog AdiCare

+420 739 375 763Online rezervaceChci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Ceník služeb

Nestátní psychologická a psychiatrická klinika AdiCare

Napište nám: info@adicare.cz

Objednejte se on-line

Zavolejte nám: +420 739 375 763

Dříve, než si sjednáte terapeutický termín na klinice AdiCare, seznamte se s Všeobecnými obchodními podmínkami a s Informací o zpracování osobních informací. Léčba je hrazena přímou platbou klienta, výhodou je, že nepotřebujete doporučení od odborného lékaře, žádné informace o soukromých klientech nepředáváme do dokumentace zdravotním pojišťoven a veškerá komunikace tak zůstává přísně diskrétní (týká se i psychiatrických služeb).

Věnujte prosím pozornost pravidlům objednávání, změn a rušení terapeutických termínů kliniky AdiCare, které tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek. Tato pravidla naleznete zde.

Detailní informace k jednotlivým terapeutickým programům naleznete zde.
Vstupní diagnostická konzultace diagnostický rozhovor, individuální sada diagnostických testů (zasíláme po rozhovoru mailem), zhodnocení testů (50 minut)1.590,-
Individuální psychoterapie v rámci terapeutického kontraktu 15+2 (50 minut)970,-
Individuální psychoterapie v rámci měsíčního terapeutického kontaktu (50 minut)1.100,-
Jednorázové poradenství, jednorázová terapie (50 minut)1.150,-
Terapeutická hodina v rámci skupinové psychoterapie (50 minut)250,-
Cílená klinicko-psychologická diagnostika (minimálně 3 hodiny)3.490,-
Denní stacionář –  jeden měsíc, 122 hodin ( 1 terapeutická hodina á 290,- Kč)35.400,-
Vstupní a diagnostická konzultace pro nezletilé (60 minut) – Diagnostický rozhovor, testy, vyhodnocení a konzultace s rodiči1.890,-
Psychiatrické služby – telemedicína pro dospělé a mládež nad 15 let, viz samostatný ceník 
Rodinná konzultace v rámci terapie pro nezletilé (rodiče a mladistvý klient) 2 hodiny (2×50 minut)2.990,-
Klasická párová terapie: 50 minut1.790,-
Klasická párová terapie: 100 minut2.990,-
Anonymní vyšetření zdravotního stavu s ohledem na zvýšenou konzumaci alkoholu (podrobné laboratorní vyšetření krve, moči a interna, konziliární činnost lékař/psycholog)2.500,-
Dárkový poukaz na komplexní léčebný program včetně diagnosticky a případné medikace (cca 5 měsíců)17.940,-
Jednorázový intezivní nácvik zvládání panické ataky nebo masivní úzkosti: 2 hodiny (2 x 50 minut)2.990,-
Jednorázový nácvik zvládání krizových situací v terénu: návštěva obchodního domu, jízda MHD a podobně: 2 hodiny (2 x 50 minut)2.990,-
Initial consultation including diagnostic examination1.590,-
Individual Outpatient Therapy (German / English):1.190,-
Couples Therapy (English): 1 hour (50 minut)1.790,-
Initial psychiatric examination in English/German3.990,-
Follow-up psychiatric consultation in English1.990,-

Ceny za vystavované zprávy a potvrzení pro státní orgán

 • Potvrzení o terapii: 300,-
 • Potvrzení pro účely soudního řízení: 490,-
 • Psychologické zprávy: 1.500,-
 • Komplexní klinicko-psychologické vyšetření, včetně zprávy: 2.990,-

Komplexní program k léčbě úzkostí, depresí, poruch příjmu potravy, psychosomatických potíží a poruch osobnosti

Program zahrnuje:

 • 17 hodin odborné terapie (15 hodin formou individuální psychoterapie a 2 hodiny kognitivní relaxace)

Program lze rozšířit o komplexní neurologické vyšetření na jehož základě se vyloučí organické příčiny potíží, popřípadě se tělesné příčiny diagnostikují a navrhne se další léčba.

16.450,-


Komplexní program k léčbě závislosti na alkoholu/THC/lécích na spaní či na úzkost

Program zahrnuje:

 • 17 hodin odborné terapie (15 hodin formou individuální psychoterapie a 2 hodiny kognitivní relaxace)
 • služby krizového interventa po telefonu

Pro klienty, kteří využívají komplexní program léčby závislosti na alkoholu, doporučujeme i využít anonymní vyšetření zdravotního stavu s ohledem na možná poškození v důsledku nadměrné konzumace alkoholu.

16.450,-


Komplexní motivační program k zahájení léčby závislosti

Tento program je vhodný pro klienty, kteří hledají správný náhled na svůj závislostní problém. Potřebují vytvořit psychologické předpoklady pro úspěšnou léčbu a trvalou změnu závislého chování.

Program zahrnuje:

 • Konzultace s blízkou osobou, která je ochotna závislého podporovat během přechodné doby
 • Anonymní diagnostické vyšetření míry závislosti včetně zjištění možných důsledků nadměrné konzumace na tělesné zdraví konzumenta (psychologické vyšetření, interna, laboratoř), případné zajištění anticravingových preparátů
 • Diagnostické vyšetření všech přidružených obtíží (spánkové, úzkostné, depresivní a stresové poruchy) včetně zajištění případné medikace
 • Individuální motivační psychoterapie – 6 setkání
 • Závěrem motivačního programu je zahájení klasické ambulantní léčby nebo hospitalizace (Program obsahuje devět psychoterapeutických hodin, dvě hodiny konzultace a vyšetření s lékařem a konzultaci pro přípuzné)

11.490,-

Termíny jednotlivých terapií lze měnit nejpozději 48 hodin před domluveným setkáním, kredity za pozdní storna terapeutických hodin bohužel propadají. V případě nemoci lze plánovanou osobní konzultaci využít v online formě. Jde o běžnou praxi v psychologických ambulancích, předchází se tak blokování termínů pro ostatní klienty, kteří například potřebují bezodkladnou pomoc.  Za zrušené termíny rezervací v rámci terapeutických programů (takzvaných permanentek) nelze požadovat refundaci finančních prostředků.