Ceník služeb - Psycholog AdiCare

+420 739 375 763Online rezervaceChci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Ceník služeb

Nestátní centrum psychologických a psychiatrických služeb

Napište nám: info@adicare.cz
Objednejte se on-line
Zavolejte nám: +420 739 375 763

Dříve, než si sjednáte terapeutický termín na klinice AdiCare, seznamte se s Všeobecnými obchodními podmínkami a s Informací o zpracování osobních informací.

Léčba je hrazena přímou platbou klienta, výhodou je, že nepotřebujete doporučení od odborného lékaře, žádné informace nepředáváme do zdravotnické dokumentace a veškerá komunikace tak zůstává přísně diskrétní (týká se i psychiatrických služeb, služeb internisty i neurologa).

Ceny za naše služby odpovídají standardním cenám psychologických a psychoterapeutických služeb v ČR. Řídíme se etickým kodexem Českomoravské psychologické společnosti. Naše služby poskytujeme v souladu s platným ceníkem.

Věnujte prosím pozornost pravidlům objednávání, změn a rušení terapeutických termínů kliniky AdiCare, která tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek. Tato pravidla naleznete zde.

Ceník služeb

Vstupní konzultace včetně diagnostického vyšetření
skládá se z diagnostického rozhovoru a diagnostických testů
1.390,-
Skupinová terapie (8 osob ve skupině, dva terapeuti): 1 hodina (50 min)250,-
Individuální ambulantní  psychoterapie: 1 hodina (50 min)990,-
Psychiatrické služby – telemedicína, viz samostatný ceník
Vstupní a diagnostická konzultace pro mládež (90 min) – vyšetření, testy, konzultace s rodiči1.790,-
Anonymní vyšetření zdravotního stavu s ohledem na zvýšenou konzumaci alkoholu
(podrobné laboratorní vyšetření krve, moči a interna, konziliární činnost lékař psycholog)
cca
2.500,-
Komplexní diagnostika hraniční poruchy osobnosti (2x50min)2.490,-
Jednorázový intezivní nácvik zvládání panické ataky
nebo masivní úzkosti: 2 hodiny (2 x 50 min)
2.490,-
Jednorázový nácvik zvládání krizových situací v terénu
návštěva obchodního domu, jízda MHD atp.): 2 hodiny (2 x 50 min)
2.490,-
Individuální ambulantní terapie (němčina / angličtina): 1 hodina (50 min)1.190,-
Klasická párová terapie: 1 hodina (50 min)1.390,-
Klasická párová terapie v anglickém jazyce: 1 hodina (50 min)1.790,-
Dárkový poukaz na komplexní léčebný program včetně diagnosticky a případné medikace
Potvrzení o terapii300,-
Potvrzení pro státní orgány, soudy a instituce490,-
Psychologické zprávy1.500,-
Psychologické vyšetření2.490,-

Komplexní program k léčbě závislosti na alkoholu

Program zahrnuje:

  • 17 hodin odborné terapie (15 hodin formou individuální psychoterapie a 2 hodiny instruktážní relaxační terapie)
  • služby krizového interventa po telefonu

Pro klienty, kteří využívají kompexní program léčby závislosti na alkoholu, doporučujeme i využít anonymní vyšetření zdravotního stavu s ohledem na možná poškození v důsledku nadměrné konzumace alkoholu.

16.450,-


Komplexní motivační program k zahájení léčby závislosti

Tento program je vhodný pro klienty, kteří hledají správný náhled na svůj závislostní problém. Potřebují vytvořit psychologické předpoklady pro úspěšnou léčbu a trvalou změnu závislého chování.

Program zahrnuje:

  • Konzultace s blízkou osobou, která je ochotna závislého podporovat během přechodné doby
  • Anonymní diagnostické vyšetření míry závislosti včetně zjištění možných důsledků nadměrné konzumace na tělesné zdraví konzumenta (psychologické vyšetření, interna, laboratoř), případné zajištění anticravingových preparátů
  • Diagnostické vyšetření všech přidružených obtíží (spánkové, úzkostné, depresivní a stresové poruchy) včetně zajištění případné medikace
  • Individuální motivační psychoterapie – 6 setkání
  • Závěrem motivačního programu je zahájení klasické ambulantní léčby nebo hospitalizace
    (Program obsahuje devět psychoterapeutických hodin, dvě hodiny konzultace a vyšetření s lékařem a konzultaci pro přípuzné)

11.490,-


Skupinová terapie:

Malé diskrétní skupiny, dva odborní terapeuti, zcela bezpečné prostředí

Program obsahuje:

Týdenní interval setkání, edukační a nácvikové bloky, prohloubení sebepoznání, výsledky ověřeny četnými studiemi.

11.950,-

Komplexní program k léčbě úzkostí, depresí, poruch příjmu potravy, psychosomatických potíží a poruch osobnosti

Program obsahuje:

  • 17 hodin odborné terapie (15 hodin formou individuální psychoterapie a 2 hodiny instruktážní relaxační terapie)

Program lze rozšířit o komplexní neurologické vyšetření na jehož základě se vyloučí organické příčiny potíží, popřípadě se tělesné příčiny diagnostikují a navrhne se další léčba.

Objednaný termín konzultace je závazný jak pro terapeuta, tak i pro klienta.

Pokud se klient rozhodne z nějakého důvodu objednaný termín změnit, může tak samozřejmě učinit, a to prostřednictvím rezervačního kalendáře svého terapeuta.

Pokud klient stornuje objednaný termín méně než 48 hodin před domluvenou konzultací, hradí sezení terapeutovi v plné výši.

Jde o běžnou praxi v psychologických ambulancích, předchází se tak blokování termínů pro ostatní klienty, kteří např. potřebují bezodkladnou pomoc.

16.450,-

Objednaný termín konzultace je závazný jak pro terapeuta, tak i pro klienta.

Pokud se klient rozhodne z nějakého důvodu objednaný termín zrušit nebo změnit, může tak samozřejmě učinit, a to prostřednictvím rezervačního kalendáře svého terapeuta.

Pokud klient stornuje objednaný termín méně než 48 hodin před domluvenou konzultací, hradí sezení terapeutovi v plné výši.

Jde o běžnou praxi v psychologických ambulancích, předchází se tak blokování termínů pro ostatní klienty, kteří např. potřebují bezodkladnou pomoc.