Hraniční porucha osobnosti - Psycholog AdiCare

+420 739 375 763Online rezervaceChci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Hraniční porucha osobnosti

Léčbu hraniční poruchy osobnosti nabízíme ve třech formách:

Příznaky hraniční poruchy osobnosti

„Ostatním na mně nezáleží. Byly chvíle, kdy mi bylo opravdu hezky, ale ukázalo se, že jsem byla spíš naivní. Když jsem si totiž někoho pustila k tělu, otevřela se mu, tak mě opustil. Tím nemyslím jen partnery, ale i kamarádky. Cítím se osaměle, někdy už to nemůžu vydržet, praskne se mi hlava, zblázním se. Nenávidím se za tyhle pocity, jsem k ničemu, bez hodnoty, je se mnou něco špatně….“

Hraniční porucha osobnosti test.

Co to je hraniční porucha osobnosti?

Hraniční porucha se řadí pod Emočně nestabilní poruchu osobnosti. Projevuje se problémy v několika oblastech života a postihuje především ženy, zpravidla vyššího intelektu. Trpící mají často chaotické a neharmonické vztahy, problémy udržet si zaměstnání, jsou vysoce citliví na kritiku od druhých.

Opakují se u nich nezvladatelné, destruktivní emoce, impulzivní chování, kterého za čas - když emoce opadnou - litují. Příkladem takového impulsivního chování může být sebepoškozování, přejídání, neuvážené utrácení financí nebo sexuální aféry. Postižené trápí pocity neakceptace okolím, někdy mají potřebu předstírat, že jsou někým jiným, aby je druzí přijali.

Dominuje u nich silný strach z opuštění od důležitých osob. Mohou mít problémy s dodržováním řádu a sebeorganizací. Prožívají těžké emocionální krize, po nichž následují pocity sžírající prázdnoty a jsou tak vystavováni velkému psychickému utrpení.

Léčba hraniční poruchy osobnosti:

Terapie hraniční poruchy osobnosti je dlouhodobá a náročná, lze však docílit dobrých výsledků a navrátit trpícího do světa normálních vztahů a emocí. Vyžaduje zkušeného terapeuta, který musí ustávat často bouřlivý vztah se svým klientem. Základní strategie jsou zaměřené na zvládání nutkavých impulzů a zamezení sebedestrukčního chování.

Dále se léčba zaměřuje na postupné osvojení řešení problémů v životě. Klient společně s terapeutem hledá způsoby, jak poznávat i zvládat svoje silné emoce a zlepšit vlastní organizovanost. Cílem léčby je také redukce stresujících situací, které si člověk s hraniční poruchou má sklony vytvářet a které ho dostávají do vleku neustálých krizí.

Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti:

Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti vychází ze spojení několika psychoterapeutických metod. V současnosti nacházíme nejvíc nástrojů ve směrech třetí vlny kognitivně behaviorální terapie – KBT. Tyto moderní přístupy zahrnují jak nácvik chybějících dovedností jako je bezpečná komunikace, plánování času, tolerance, ale zaměřují se i na porozumění a bezpečné prožití svých potlačovaných emocí.

Mimořádné výsledky přináší dlouhodobý trénink Mindfulness. Další důležitou oblastí terapie je práce na vědomém - a tedy i řízeném - zacházení s vlastními myšlenkami. Je třeba, aby postižený pod vedením terapeuta postupně eliminoval jednostranné anebo katastrofické smýšlení a hledal střízlivější, adekvátnější a více přiléhavý pohled na sebe, na druhé a svět.

Nejpodstatnějším terapeutickým cílem je práce na zdravém přijetí sebe sama, na svém sebehodnocení a sebeúctě.

Naše osobnost, stejně jako náš vlastní vztah sami k sobě, nejsou v průběhu života neměnné. Obě dvě konstanty můžeme pomocí terapie cíleně měnit a zamezit tak zbytečnému utrpení. Objednejte se  na nezávaznou diagnostickou konzultaci. Určíme přesně, jestli trpíte hraniční poruchou nebo případně jen zvýšenými rysy hraniční osobnosti.

Navrhneme Vám konkrétní léčebný postup a vysvětlíme i základní rysy psychoterapeutické metody, kterou budeme společně proti Vašemu trápení bojovat.

Vstup do online rezervačního kalendáře

Můžete nám také napsat na email: info@adicare.cz nebo nám zavolat na naši linku: +420 739 375 763