Naše první setkání - Psycholog AdiCare

+420 739 375 763Online rezervaceChci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Naše první setkání

Naše první setkání

Léčbě v našem centru předchází nezávazná vstupní a diagnostická konzultace. Je přirozené, že z prvního setkání může mít někdo obavy, někdo prostě jen nepříjemný pocit. Hovořit o svých potížích v cizím prostředí a s neznámým člověkem v nás může vzbuzovat stres či úzkost.

S těmito pocity zkušený psycholog počítá. Někteří lidé o svých potížích hovoří snadno, některým je příjemnější, když pouze odpovídají na otázky. Na diagnostický rozhovor se určitě není třeba nijak dopředu připravovat, psycholog Vám se vším pomůže.

Cíl vstupní a diagnostické konzultace

Cílem vstupní a diagnostické konzultace je poskytnout klientovi následujících šest informací:

  1. Pojmenovat a blíže specifikovat hlavní problém, tj. stanovit hlavní diagnózu. (Slovo diagnóza je v oblasti psychologie trochu zavádějící, protože mnoho duševního utrpení nemusí být s žádnou psychickou poruchou spojeno. Raději tedy používáme termíny „obtíže či problémy“.)
  2. Zasadit hlavní problém do širšího kontextu, to je zjistit i případné přidružené obtíže, kterých si klient již nemusí být plně vědom. Tyto obtíže mohou často působit jako spouštěče hlavního problému a je důležité je zmapovat. Jedině tak můžeme terapeutickou léčbu správně rozfázovat.
  3. Stanovit míru závažnosti problému a doporučit klientovi optimální formu pomoci. Někdy postačí psychoterapie, jindy je vhodné doplnit psychoterapii i šetrnými léky, vyšetřením u internisty, neurologa apod. Léčbu některých psychických problémů urychlují např. dechové terapie, meditační terapie a podobně.
  4. Vybrat vhodnou psychoterapeutickou metodu a vysvětlit klientovi hlavní principy této metody.
  5. Na základě zvolené metody i zkušeností s klienty s podobným problémem odhadnout zhruba délku terapeutické intervence.
  6. Společně s klientem vybrat vhodného terapeuta, který má pro řešení dané diagnózy nejen odborné předpoklady, ale který klientovi vyhovuje i lidsky. Snažíme se přitom zohledňovat i přání klientů ohledně pohlaví či věku jejich terapeuta. První terapeutické setkání je pouze seznamovací, pokud by klientovi terapeut nevyhovoval lidsky, je možné vždy zprostředkovat náhradního terapeuta.

Těchto šest informací tvoří takzvaný terapeutický plán.

ONLINE objednání na vstupní a diagnostickou konzultaci.

Proč je důležitý terapeutický plán?

Terapeutický plán je důležitý i proto, aby se z celého terapeutického procesu nestalo pouhé „povídání si“. Psychoterapie nejsou žádná kouzla, každý klient by měl mít možnost být informován o tom, co se s ním bude dít a jaké metody bude terapeut při práci využívat.

Psychoterapie může mít řadu podob. V našem Centru se specializujeme jak na takzvanou podpůrnou psychoterapii, tak na psychoterapii léčebnou a relaxační. Podpůrná terapie pomáhá klientovi řešit např. vztahové problémy, zpracovávat traumata nebo se věnovat osobnímu rozvoji.

Léčebná psychoterapie se soustřeďuje na léčbu konkrétních psychiatrických obtíží, jako jsou úzkosti, deprese, nadměrný stres, spánkové poruchy, psychosomatické obtíže, poruchy osobnosti atd. Kognitivní relaxace je jedním z nejmodernějších postupů v oblasti podpory a obnovy duševního zdraví. Tato terapie se specializuje na léčbu rezistentního stresu, klient se nejprve pod vedením terapeuta a poté sám učí schopnosti intenzivního psychického odpočinku.

Odhad délky terapeutické intervence je rovněž podstatnou informací. Terapeutický proces je spojen s určitou investicí – časovou, finanční i psychickou. Každý klient by měl mít před zahájením procesu tuto informaci k dispozici. Odhad samozřejmě nemůže být zcela přesný, vycházíme z doporučeného minimálního počtu hodin dané psychoterapeutické metody a z našich praktických zkušeností. U podpůrné a seberozvojové psychoterapie se délka terapeutického procesu odhaduje velmi těžko.

Diagnostickou konzultaci lze samozřejmě využít i jako jednorázové psychologické poradenství pro partnery a blízké.

Nenechte své problémy narůstat, objednejte se na nezávaznou konzultaci nebo nám zavolejte.