Dýchací senzor s virtuální realitou - Psycholog AdiCare

+420 739 375 763Online rezervaceChci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Dýchací senzor s virtuální realitou

Dýchací senzor

Mnoho nepříjemných tělesných i duševních stavů, které souvisí s úzkostnými a afektivními poruchami, lze ovlivnit změnou dechové frekvence a její hloubky. Po fyziologické stránce jsou stavy úzkosti, stresu a napětí způsobeny a udržovány mimo jiné také zvýšenou koncentrací kyslíku v krvi.

V případě masivního záchvatu úzkosti, tedy panické ataky, je změna dechové frekvence patrná na první pohled, postižený hyperventiluje a doslova lapá po dechu. Ovšem i ve stavech mírnější úzkosti máme podvědomou tendenci rytmus dechu měnit a ve stresovém stavu se udržovat.

Virtuální realita v psychiatrické praxi

Mnohé studie jasně prokazují, že mají dechová cvičení v klinické praxi své nezastupitelné místo. Osvojení vědomého a zaměřené dýchání ovlivňuje nejen naše negativní emoce, ale i stavy nervozity spojené s třesem, svalovým napětím, pocením, nucením na toaletu či nevolností.

Dechová terapie vykazuje mimořádně pozitivní efekty i při léčbě dalších psychiatrických onemocnění. Naučit se, ale zejména zautomatizovat správné dechové cvičení tak, aby bylo přirozené jej zařadit do všedního dne, ovšem není jednoduché.

Říká se: dýchej pomalu. Co ale ono pomalu znamená, již není tak snadné určit. Správnou frekvenci ani hloubku dechu nedokážeme sami odhadnout. Pokud se nám to podaří, tak zase nejsme ze začátku schopni efektivní rytmus udržet.

Revoluční metodu vytvořili výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví. Jedná se o monitorovací přístroj, s jehož pomocí se pacienti naučí efektivní strategii svépomocného cvičení velmi snadno. VR Mindfu je speciální dechový senzor, který je napojen na virtuální realitu a biofeedback.

Terapeut nastaví klientovi správnou dechovou frekvenci, senzor pak monitoruje nejen frekvenci, ale i hloubku vdechu. Klient obdrží VR brýle a snaží se synchronizovat dýchání s dýchacím rytmem avatara zobrazeného ve virtuálním prostoru. V případě, že se klientovi podaří synchronizovat vlastní dýchání s  dýcháním avatara, je ve VR prostoru odměněn, což působí jako motivace pro posílení tohoto chování.

Centrum AdiCare je jedním z prvních výzkumných pracovišť, které přístroj VR Mindfu s úspěchem využívá při léčbě úzkostných a afektivních poruch.

Samotná dechová terapie trvá zhruba deset minut a probíhá během psychoterapeutického setkání klienta se svým psychologem. K úplnému osvojení techniky je třeba absolvovat osm až deset nácviků.

Vědci dokážou lidi naučit větší všímavosti právě pomocí virtuální relality.