Hypnoterapie - Psycholog AdiCare

+420 739 375 763Online rezervaceChci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Hypnoterapie

Když člověk slyší slovo „hypnóza“, mohou mu před očima proběhnout filmové obrazy mágů s uhrančivým pohledem a hlasem, jemuž se nedá oponovat.  Obrazy kyvadel, kataleptických mostů a náhlého upadnutí do stavu, kdy jsme zcela vydáni všanc hypnotizérově vůli.

Takto vypadá hypnóza skutečně jen ve fantazijní literaturě a v různých psychothrillerech. Klinická hypnóza, která se využívá k léčbě nejrůznějších poruch, má ve skutečnosti dosti odlišný průběh a formu. Její úspěšnost je ověřena četnými odbornými studiemi.

Hypnoterapie a hypnóza

Hypnoterapií lze mimořádně efektivně řešit především psychosomatické symptomy, u nichž nebyla zjištěna příčina na fyziologické a somatické úrovni.

Naši pacienti využívají hypnoterapii nejčastěji jako podpůrnou terapii při léčbě nespavosti. Máme zkušenosti, že již po dvou terapeutických blocích dochází u postižených k výrazné úlevě.

Hypnoterapie je však i vysoce účinná při léčbě některých typů bolesti hlavy, alergií, kožních onemocnění, astmatu, chronických bolestí. Také pomáhá při potížích s koncentrací, pamětí, učením, zlozvyky, stresem, strachem, trémou a nutkavými myšlenkami.

Hypnoticky má smysl pracovat nejen podpůrně, nýbrž jí lze využít jako hlavní léčebnou intervenci celého terapeutického programu. Hypnóza umožňuje regres, propojování se s nedostupnými částmi sebe sama i kreativní rozvahu o řešeních konkrétních problémů.

Co je vlastně hypnotický trans?

Trans se však objevuje v mnoha rozličných formách v každodenním životě. Lze ho rozpoznat a využít cíleně, jako je tomu při hypnoterapii, změněných stavech vědomí, které provázejí cílenou práci s dechem. Trans se objevuje i při rituálech, tanci či při extrémním sportovním výkonu.

Mnohem častěji však trans přichází a odchází bez povšimnutí (denní snění, ztráta ponětí o čase, zapomenutí na nepohodlnou sedačku při sledování napínavého filmu, „okno“ při zkoušce, iracionální strachy ).

Někdy lidé v tom či onom transu prožívají většinu svého života a práce hypnoterapeuta spočívá ani ne tolik v tom je hypnotizovat, ale “odhypnotizovat”.

Sugesce

Nejsilnější sugesce bývají takové, které člověk přijme jako své a poté je má na nevědomé úrovni tendenci dávat sám sobě.

Protože autosugesce probíhá na nevědomé úrovni, je někdy náročné přijít na to, jakým autosugescím podléháme a zejména které z nich jsou dysfunkční a dlohodobě nám poškozují náš psychický komfort.

Bývá také náročné učit se rozvíjet svoje vlastní transy ku svému vlastnímu prospěchu, pod vedením zkušeného hypnoterapeuta lze však učinit velmi výrazné pokroky.

Hypnotický trans

Hypnotický trans jako takový lidé popisují různě, někdo jako totální soustředění, někdo jako stav vnitřního “odpojení se od sebe“. Někdo jako uvolnění, někdo jako silně příjemný pocit, někdo jako prázdno, někdo si jej vůbec nepamatuje.

Společným prvkem odborně vedené klinické hypnózy by však vždy měl být snazší přístup ke svým emocím, kreativitě a harmonizaci svého duševního života.

Doporučení na závěr: Hypnoterapie představuje intenzivní zážitek, který nás může v životě velmi posunout a umožnit nám uvědomit si zásadní témata, která nám dosud zůstávala skrytá.

Důrazně doporučujeme všem zájemcům, aby ji podstupovali pouze pod vedením zkušeného psychologa či psychiatra, který disponuje patřičným hypnoterapeutickým vzděláním.