Druhy psychoterapie - Psycholog AdiCare

+420 739 375 763Online rezervaceChci udělat první krok
×
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Druhy psychoterapie

Druhy psychoterapie

Psychoterapii lze jednoduše definovat jako léčbu rozhovorem. To však není zcela přesné, protože psychoterapie rozhodně není pouhé „povídání si“ s psychologem. V rámci psychoterapie existují přesně definované metody a směry. Existují výzkumy, které určují, která psychoterapeutická metoda má u daného problému nejvyšší efektivitu.

Při výběru vhodného psychoterapeutického směru je však nutné brát v potaz i osobnost klienta, jeho priority, schopnost introspekce a mnoho dalších faktorů. Proto je před zahájením terapeutického procesu vhodné absolvovat diagnostickou konzultaci.

ONLINE objednání na vstupní a diagnostickou konzultaci.

Psychoterapie můžeme dále dělit na psychoterapii podpůrná a léčebnou. Podpůrnou psychoterapii využíváme i tehdy, kdy nás netrápí žádné konkrétní psychické onemocnění, ale přesto zažíváme duševní krizi. Je to zejména ve složitých životních situacích, jako je nemoc, ztráta partnera, úmrtí blízkého člověka, ale i krize středního věku, ztráta životního smyslu a mnoho dalších. Efektivně vedená podpůrná psychoterapie by měla mít i zásadní seberozvojovou dimenzi, měla by posílit naše silné stránky, vyrovnat se s našimi slabostmi a obecně zvýšit kvalitu našeho duševního života.

Léčebná psychoterapie

Léčebná psychoterapie je přímo cílená zaměřena na boj s určitou obtíží psychiatrického charakteru. U nás, v Centru Adicare, jsou to nejčastěji to deprese, úzkostné poruchystresové poruchy,  poruchy příjmu potravy nebo poruchy osobnosti.

Správná léčebná psychoterapie by se ale pro úplný efekt terapeutického procesu měla časem začít prolínat i s psychologií podpůrnou a seberozvojovou.

Cílem léčebné psychoterapie je posílení člověka v jeho náročné životní situaci, odhalení a ošetření určitých zažitých myšlenkových a emočních vzorců, jimiž se sám zraňuje a ubírá si psychickou sílu. Klient by se na pomoci terapeuta neměl stát závislým, správně vedená psychoterapie posiluje duševní svobodu jednotlivce a ukazuje mu cestu, jak prožívat realitu způsobem, který není sebedestrukční. Zvýšení kvality života je společným cílem podpůrné i léčebné psychoterapie.

Jedna psychoterapeutická metoda nevyřeší všechny druhy problémů

Neexistuje jedna jediná psychoterapeutická metoda, která by obsáhla a efektivně zpracovala všechna výše zmíněná témata. Před zahájením psychoterapie je proto mimořádně důležitá volba správné psychoterapeutické metody.

Na klinice Adicare můžete využít tyto typy akreditované psychoterapie:

Pokud uvažujete o využití psychoterapeutické pomoci na klinice Adicare, objednejte se  na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci. Určíme přesněji druh vašich potíží, jejích příčinu, míru závažnosti i případné přidružené obtíže. Navrhneme Vám konkrétní terapeutický postup a vysvětlíme i základní rysy psychoterapeutické metody, kterou budeme společně proti Vašemu trápení bojovat.

Vstup do online rezervačního kalendáře

Můžete nám také napsat na email: info@adicare.cz nebo nám zavolat na naši linku: +420 739 375 763